Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství zabývající se diagnostikou, prevencí a terapií odchylných poloh zubů, vztahů zubních oblouků a čelistí. Zabývá se úpravou mezizubních vztahů a vztahů chrupu k čelistem aplikací sil aparátů.Hlavním úkolem tohoto oboru v praxi je diagnóza, prevence a léčba všech forem anomálií chrupu a přidružených odchylek okolních tkání tak, aby se dosáhly a udržely optimální okluzální vztahy ve fyziologické a estetické harmonii.

Snímací ortodontický aparát

Snímací ortodontický aparát může pacient sám vkládat a vyjímat z úst. Pomocí snímacích ortodontických aparátů je možné léčit celou řadu menších vad a to především v době růstu orofaciální soustavy. V některých případech je lze využít k předléčení anomálií před nasazením fixního aparátu. Různé typy snímacích aparátů se používají také jako retenční aparáty po ukončení léčby fixními ortodontickými aparáty.

Fixní ortodontický aparát

Fixní ortodontické aparáty jsou připevněné na zubech, nasazují se v ordinaci a jejichž úkolem je měnit polohu zubů a upravovat anomálie skusu. Pacient je nemůže sám snímat. Jsou ve srovnání se snímacími aparáty účinější, protože jejich působení je snáze kontrolovatelé a ovlivnitelné lékařem a jejich efekt je méně závislý na kvalitě spolupráce pacienta. Fixní aparát je navíc schopen vyvolat všechny pohyby zubů a zubních skupin, které jsou snímacimi aparáty technicky neproveditelné.

Retence

Retence je nedílnou součástí léčby. Pod pojmem retence rozumíme stav, kdy zub zůstává na stejném místě, v němž se ocitnul na konci ortodontického léčení fixním aparátem. Vzhledem ke skutečnosti, že se zuby vykazují tendenci k návratu do původní polohy, je třeba výsledek po nějakou dobu stabilizovat. Různé vady vykazují různou tendenci k návratu do původní polohy. Nejčastějčím způsobem jak tomu zabránit jsou retenční snímací rovnátka, které pacient nosí dle pokynu lékaře.

 
Objednejte se:
734 896 310
Kontaktní formulář
© Ortoline Luhačovice s.r.o, 2021