Ortodontická léčba

Ortodontická léčba probíhá buď na základě doporučení Vašeho zubního lékaře nebo na vlastní přání. Lékař Vás informuje o typu ortodontické vady a upřesní, zda je ortodontická léčba nutná ihned, nebo se zahájením léčby vyčkat. Seznámí Vás s postupem léčby, s doplňujícími vyšetřeními, eventuálně rozhodne, jaký druh rovnátek bude potřeba a jak dlouho asi léčba potrvá.

Ortodontická léčba je náročná a dlouhodobá záležitost. Je dobrovolná, finančně a časově náročná a neobejde se bez Vaší spolupráce.

Průběh ortodontické léčby

Konzultace a vstupní vyšetření

Při první návštěvě provedeme vyšetření pacienta, odebereme anamnézu a nastíníme možnosti ortodontické léčby a stanovíme orientační návrh ortodontické léčby. Pro úplnou diagnostiku a stanovení přesného léčebného plánu je nutné zhotovit otisk horního a dolního zubního oblouku, registrace skusu, zhotovení fotografií chrupu a obličeje a zhotovení (zpravidla dvou) RTG snímků. Na základě analýzy těchto vyšetření zhotovíme do příští návštěvy individuální léčebný plán pacienta.

Seznámení pacienta s plánem léčby

V této návštěvě pacienta podrobně informujeme, jak nelépe a pomocí jakého aparátu dosáhnout co nejlepšího výsledku ortodontické léčby. Naším cílem je vytvořit racionální plán, který zajistí funkční, stabilní a estetické postavení zubů. Rovněž budete informování o nutnosti spolupráce, zejména o vzorné péči o rovnátka a precizní hygieně během ortodontické léčby.

Poté už nebude nic bránit zahájit ortodontickou léčbu.

Léčba snímacím aparátem

Snímací ortodontický aparát může pacient sám vkládat a vyjímat z úst. Pomocí snímacích ortodontických aparátů je možné léčit celou řadu menších vad a to především v období smíšeného chrupu. Neumožňují však ovlivňovat přesně polohu jednotlivých zubů.

Různé typy snímacích aparátů se používají také jako retenční aparáty po ukončení léčby fixními ortodontickými aparáty.

Stručné pokyny pdf.

Léčba fixním aparátem

Fixní ortodontické aparáty jsou připevněné na zubech, nasazují se v ordinaci a jejich úkolem je měnit polohu zubů a upravovat anomálie skusu. Pacient je nemůže sám snímat. Jsou ve srovnání se snímacími aparáty účinější, protože jejich působení je snáze kontrolovatelé a ovlivnitelné lékařem a jejich efekt je méně závislý na kvalitě spolupráce pacienta. Fixní aparát je navíc schopen vyvolat všechny pohyby zubů a zubních skupin, i ty, které jsou snímacimi aparáty technicky neproveditelné. Délka léčby je průměrně 2 roky. Závisí na typu vady, věku a schopnosti pohybu zubů. Základním předpokladem pro zahájení léčby je perfektní spolupráce pacienta. Jednou z těchto podmínek je pravidelná docházka na kontroly. Jestliže nejsou termíny návštěv  dodržoványm dochází k prodlužování léčby. Ortodontická léčba rovněž vyžaduje odříkání. Je třeba vynechat potraviny jako oříšky, topinky, jablka či mrkve, které mnohdy vedou k odlomení zámečků a tím i k možnému prodloužení léčby. Naprosto nezbytnou pro ortodontickou léčbu fixním aparátem je dokonalá ústní hygiena.

Hygiena během léčby

Správná péče o dutinu ústní je základním předpokladem pro zahájení ortodontické léčby. Plak a zbytky jídla se mohou kumulovat v podsekřivých místech kolem součástí fixního aparátu, a tak může docházet k demineralizacím skloviny (bílé či žluté skvrny), zánětům dásní a následném poškozování závěsného aparátu zubu.

Nedostatečná hygiena je také nejčastějším důvodem, který vede k předčasnému sejmutí fixního aparátu!

Základním předpokladem je zvládnutí správné techniky čištení zubů s rovnátky.

Čištění zubů s rovnátky

Používání dentální niti

 

 
Objednejte se:
734 896 310
Kontaktní formulář
© Ortoline Luhačovice s.r.o, 2021