Ortodontická léčba

Ortodontická léčba probíhá buď na základě doporučení Vašeho zubního lékaře nebo na vlastní přání. Lékař Vás informuje o typu ortodontické vady a upřesní, zda je ortodontická léčba nutná ihned, nebo se zahájením léčby vyčkat. Seznámí Vás s postupem léčby, s doplňujícími vyšetřeními, eventuálně rozhodne, jaký druh rovnátek bude potřeba a jak dlouho asi léčba potrvá.

Ortodontická léčba je náročná a dlouhodobá záležitost. Je dobrovolná, finančně a časově náročná a neobejde se bez Vaší spolupráce.

Průběh ortodontické léčby

Konzultace a vstupní vyšetření

Při první návštěvě provedeme vyšetření pacienta, odebereme anamnézu a nastíníme možnosti ortodontické léčby a stanovíme orientační návrh ortodontické léčby. Pro úplnou diagnostiku a stanovení přesného léčebného plánu je nutné zhotovit otisk horního a dolního zubního oblouku, registrace skusu, zhotovení fotografií chrupu a obličeje a zhotovení (zpravidla dvou) RTG snímků. Na základě analýzy těchto vyšetření zhotovíme do příští návštěvy individuální léčebný plán pacienta.

Seznámení pacienta s plánem léčby

V této návštěvě pacienta podrobně informujeme, jak nelépe a pomocí jakého aparátu dosáhnout co nejlepšího výsledku ortodontické léčby. Naším cílem je vytvořit racionální plán, který zajistí funkční, stabilní a estetické postavení zubů. Rovněž budete informování o nutnosti spolupráce, zejména o vzorné péči o rovnátka a precizní hygieně během ortodontické léčby.

Poté už nebude nic bránit zahájit ortodontickou léčbu.

Léčba snímacím aparátem

Snímací ortodontický aparát může pacient sám vkládat a vyjímat z úst. Pomocí snímacích ortodontických aparátů je možné léčit celou řadu menších vad a to především v období smíšeného chrupu. Neumožňují však ovlivňovat přesně polohu jednotlivých zubů.

Různé typy snímacích aparátů se používají také jako retenční aparáty po ukončení léčby fixními ortodontickými aparáty.

Stručné pokyny pdf.
Přehled o době používání pdf.

Léčba fixním aparátem

Fixní ortodontické aparáty jsou připevněné na zubech, nasazují se v ordinaci a jejich úkolem je měnit polohu zubů a upravovat anomálie skusu. Pacient je nemůže sám snímat. Jsou ve srovnání se snímacími aparáty účinější, protože jejich působení je snáze kontrolovatelé a ovlivnitelné lékařem a jejich efekt je méně závislý na kvalitě spolupráce pacienta. Fixní aparát je navíc schopen vyvolat všechny pohyby zubů a zubních skupin, i ty, které jsou snímacimi aparáty technicky neproveditelné. Délka léčby je průměrně 2 roky. Závisí na typu vady, věku a schopnosti pohybu zubů. Základním předpokladem pro zahájení léčby je perfektní spolupráce pacienta. Jednou z těchto podmínek je pravidelná docházka na kontroly. Jestliže nejsou termíny návštěv  dodržoványm dochází k prodlužování léčby. Ortodontická léčba rovněž vyžaduje odříkání. Je třeba vynechat potraviny jako oříšky, topinky, jablka či mrkve, které mnohdy vedou k odlomení zámečků a tím i k možnému prodloužení léčby. Naprosto nezbytnou pro ortodontickou léčbu fixním aparátem je dokonalá ústní hygiena.

Hygiena během léčby

Správná péče o dutinu ústní je základním předpokladem pro zahájení ortodontické léčby. Plak a zbytky jídla se mohou kumulovat v podsekřivých místech kolem součástí fixního aparátu, a tak může docházet k demineralizacím skloviny (bílé či žluté skvrny), zánětům dásní a následném poškozování závěsného aparátu zubu.

Nedostatečná hygiena je také nejčastějším důvodem, který vede k předčasnému sejmutí fixního aparátu!

Základním předpokladem je zvládnutí správné techniky čištení zubů s rovnátky.

Čištění zubů s rovnátky

Používání dentální niti

 

 
Objednejte se:
734 896 310
Kontaktní formulář
© Ortoline Luhačovice s.r.o, 2020